Benoemingen Provinciale Staten 21 oktober 2020

Gepubliceerd op: 22 oktober 2020 09:15

BENOEMING BURGERLID FRACTIE 50PLUS

Frank de Kruif is benoemd tot burgerlid van de fractie 50PLUS. Hij zal vanaf nu deelnemen aan de commissievergaderingen. 

Benoeming Frank de Kruif 21 oktober 2020
Benoeming burgerlid Frank de Kruif, fractie 50PLUS.

HERBENOEMING ANS HOENDERDOS

Naast de benoeming van Frank de Kruif, stond ook de herbenoeming van Ans Hoenderdos op de agenda. Mevrouw Hoenderdos is herbenoemd tot bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer. De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Neem eens een kijkje op de website van de Randstedelijke Rekenkamer.

Herbenoeming Ans Hoenderdos 21 oktober 2020
Herbenoeming Ans Hoenderdos tot bestuur/directeur Randstedelijke Rekenkamer.

BENOEMING PLAATSVERVANGEND GRIFFIER

Om ervoor te zorgen dat vergaderingen van Provinciale Staten te allen tijde door kunnen gaan, is het nodig dat er plaatsvervangend griffiers benoemd zijn. Dit gebeurt, op grond van artikel 104 van de Provinciewet, door Provinciale Staten. Na de benoeming van Pieter Liedekerken en Renzo Kalk tot eerste en tweede plaatsvervanger, is Judith Goudriaan gisteren benoemd tot derde plaatsvervanger. Zij kunnen dus de Statengriffier vervangen bij afwezigheid.

Benoeming Judith Goudriaan 21 oktober 2020
Benoeming plaatsvervangend griffier Judith Goudriaan.