Commissaris van de Koning Leen Verbeek voorgedragen voor derde termijn

Gepubliceerd op: 07 september 2020 10:35

Commissaris van de Koning Leen Verbeek mag beginnen aan zijn derde termijn als hoogste bestuurder in Flevoland. Woensdag 2 september 2020 hebben Provinciale Staten ingestemd met de aanbeveling voor zijn herbenoeming. Verbeek blijft met plezier aan het werk in een provincie waar hij zich volledig thuis voelt.

Langstzittende Commissaris

De Commissaris van de Koning trad bijna twaalf jaar geleden aan, na eerder onder meer burgemeester van Purmerend te zijn geweest. Inmiddels geldt de 66-jarige politicus als de langstzittende Commissaris van de Koning in heel Nederland. Zijn derde termijn zal ingaan op 1 november 2020.

Woorden van dankbaarheid

Nadat Verbeek de positieve uitslag van de stemming te horen had gekregen, richtte hij dankbare woorden tot de Staten. "Het is voor mij een heel bijzondere ervaring om twaalf jaar lang Commissaris van de Koning te zijn geweest en daar nu ook nog een tijdje mee door te blijven gaan. Onze relatie is goed en dat doet me wel veel."

Echte Flevolander

Naar eigen zeggen is Verbeek zich in de loop der tijd een echte Flevolander gaan voelen. "Ik heb een proces doorgemaakt dat veel inwoners waarschijnlijk wel zullen herkennen. Bij mijn aantreden voelde ik mij hier nog een vreemdeling die nieuwsgierig om zich heen kijkt en benieuwd is naar waar Flevoland voor staat. Vervolgens ga je dan echt aan de slag in de polders die hier zijn drooggelegd. Om daar iets moois van te maken. Dat grijpt je."

Opbouw

Overal om zich heen heeft Verbeek de provincie Flevoland in de afgelopen jaren verder opgebouwd zien worden. Daar blijft hij de komende jaren graag zijn steentje aan bijdragen. "We mogen blij zijn met alle mooie resultaten die we hebben bereikt. Maar we gaan ook verder. Ik denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van Lelystad Airport, de bouw van honderdduizend woningen bij Almere en de aanleg van een haven in Noordelijk Flevoland. Die ontwikkelingen zijn enorm gunstig voor de werkgelegenheid in deze provincie. Anderzijds realiseer ik me dat deze veranderingen ook risico's met zich meebrengen en dat je daar verschillende opvattingen over kunt hebben. Toch kiezen we voor deze initiatieven. Daar is moed voor nodig, maar in Flevoland doen we het wel."

Allerlei benaderingen

Tegelijkertijd blijven Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten hun besluiten zorgvuldig afwegen, benadrukt Verbeek. Daarbij onderhouden zij nauw contact met partijen buiten het provinciehuis, zoals maatschappelijke organisaties en inwoners van Flevoland. Samen richten zij zich onder meer op de overgang naar duurzame energie. "Een heel spannend dossier," vindt Verbeek. "Je kunt daar op allerlei manieren naar kijken en verschillend over het onderwerp denken. Daarbij moeten we ons voortdurend afvragen hoe we de specifieke mogelijkheden van Flevoland kunnen benutten. Bovendien leven we in coronatijd, dus vanwege de omstandigheden zullen we onze benadering soms misschien bijstellen."

Minister

De aanbeveling voor de herbenoeming van Verbeek is de afgelopen maanden zorgvuldig voorbereid door een vertrouwenscommissie waarin verschillende partijen uit de Staten vertegenwoordigd waren. De leden hebben gesprekken gevoerd met mensen uit de werkkring van Verbeek en met de commissaris van de Koning zelf. Nu Provinciale Staten de voordracht ondersteunen, zal het positieve advies worden doorgeleid naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij zal formeel bezien de uiteindelijke beslissing nemen en Verbeek als kandidaat voor herbenoeming aandragen bij de Koning. De Koning en de minister ondertekenen vervolgens het besluit tot herbenoeming, waarna Verbeek door de minister zal worden be√ędigd.

70 jaar

Een Commissaris van de Koning wordt in principe voor zes jaar benoemd, maar mag volgens de wet niet ouder zijn dan 70 jaar. Die leeftijd hoopt Leen Verbeek over een kleine vier jaar te bereiken. Tegen die tijd zal hij dus plaats maken voor een opvolger.

Leen Verbeek
Voorzitter Provinciale Staten en Commissaris van de Koning Leen Verbeek