Commissievergaderingen 1 september

Gepubliceerd op: 31 augustus 2021 09:25

Woensdag 1 september vinden vanaf 15.30 uur de beeldvormende sessies Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) & Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) plaats.
Deze beeldvormende sessies worden na het diner vervolgd.

Ook deze keer vergadert Provinciale Staten weer digitaal via Pexip.

Beeldvormende sessie RND:
- Evaluatietraject Omgevingsvisie
- wijzigen Omgevingsverordening Flevoland in verband met verbetering verbod op bodemverstoring in grondwaterbeschermingsgebieden
- Bijpraatsessie Stikstof
- Randstedelijke Rekenkamer: Bron van Bescherming

Beeldvormende sessie EMS:
- Evaluatietraject Omgevingsvisie
- Kwartiermaker Batavialand
- Impuls beheer en onderhoud landschapskunstwerken
- Consolidatiesessie pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid
- Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam
- Uitbreiding aandelenkapitaal Groeifonds Flevoland

De vergaderingen zijn live mee te kijken via de website.