Commissievergaderingen 25 augustus

Gepubliceerd op: 23 augustus 2021 11:35

Woensdag 25 augustus vinden vanaf 15.30 uur de beeldvormende sessies Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) en Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) plaats.
De Statencommissies RND&EMS starten om 19.00 uur.

Ook deze keer vergadert Provinciale Staten weer digitaal via Pexip.

Beeldvormende sessie RND

- Gemeenschappelijk Landbouw Beleid / Nationaal Strategisch Plan (NSP)
- Bijdragen aan regionale cofinanciering Oostvaardersoevers

Beeldvormende sessie EMS

- Samenwerking Regio Zwolle
- Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte
- Vaststelling financiƫle verordening provincie Flevoland 2021

Statencommissie RND

- Afdoening Lijst Moties
- Afdoening Lijst Toezeggingen
- Zienswijze voorgestelde bestemming rekeningresultaat OFGV
- IPO

Statencommissie EMS

- Afdoening Lijst Moties
- Afdoening Lijst Toezeggingen
- Verkenning Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef
- Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling
- IPO

De vergaderingen zijn live mee te kijken via de website.