Commissievergaderingen 7 april

Gepubliceerd op: 05 april 2021 19:15

Woensdag 7 april vinden vanaf 15.30 uur de beeldvormende sessies RND en EMS plaats. Na het diner, vanaf 19.00 uur, gaan we verder met de Statencommissies RND en EMS.

Ook deze keer vergadert Provinciale Staten weer (grotendeels) digitaal via Pexip.
De beeldvormende sessie EMS zal deels in beslotenheid plaatsvinden. Dit betekent dat de bespreking van agendapunt 2 'Batavialand' niet te volgen zal zijn.
Na de bespreking van dit onderwerp, zal de vergadering in openbaarheid worden voortgezet.

Beeldvormende sessie EMS

- Batavialand (besloten)
- Batavialand - Doorontwikkeling Batavialand met toewijzing scheepsarcheologisch depot
- MRA - Voorstel transitiecommissie visie, prioriteiten en governance MRA

Beeldvormende sessie RND

- Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF)

Statencommissie EMS

- Ontwerp - Programma van Eisen OV-concessie IJssel-Vecht
- Restauratie en plaatsing kunstwerk De Tong (van Lucifer)
- Inzet middelen Restauratie Rijksmonumenten t.b.v. de Poldertoren
- IPO

Statencommissie RND

- Actieplan Biodiversiteit
- IPO

De vergaderingen zijn weer live te volgen via de website.