Diverse vergaderingen en commissie RND op 10 juli 2024

Gepubliceerd op: 09 juli 2024 12:07

Op woensdag 10 juli 2024 begint de vergaderdag met een werkbezoek over waterstof, gevolgd door enkele vergaderingen waaronder de Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid:

• Tussen 10:00-15:30 uur geeft de Randstedelijke Rekenkamer weer ruimte aan gesprekken met fracties om onderwerpsuggesties op te halen voor een onderzoeksprogramma.

• Om 12:30 uur sluiten Staten- en burgerleden aan bij een werkbezoek in Lelystad over de Waterstof Switch voor enkele presentaties en een rondleiding.

Commissie Planning & Control

Om 14:00 uur komt de Commissie Planning & Control bijeen voor de bespreking van o.a. de agendapunten:

• Actualisatie financiële kaders 2024
• Heroverweging jaarplanning commissie Planning & Control

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid

Vanaf 15:30 uur start de Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid in de Statenzaal voor de bespreking van o.a. de agendapunten:

• Agenderingsverzoek – BBB, D66 – (Drink)water probleem Flevoland
• Afwegingskader grootschalige batterijopslag Flevoland
• Samenwerkingsverbanden
• Sturingsvraagstukken omgevingsvisie
• Samenwerkingsafspraken GS-PS Omgevingswet

De Statencommissievergadering is openbaar en te volgen via de livestream op de website van Provinciale Staten.