Integrale Statencommissie 12 mei

Gepubliceerd op: 10 mei 2021 21:05

Woensdag 12 mei vindt vanaf 14.00 uur de Integrale Statencommissie plaats. Deze vergadering staat in het teken van de Jaarstukken en Perspectiefnota.

Ook deze keer vergadert Provinciale Staten weer digitaal via Pexip.

Op de agenda:

- Accountantsverslag
- Jaarstukken 2020
- Perspectiefnota:
deel a) Strategische thema's (debat over hoofdstuk II Strategische ontwikkelingen
            middellange termijn)
deel b) Financieel perspectief (debat over hoofdstuk III Financiële kader 2022-2025)
deel c) Wijzigingsvoorstellen en voorstellen nieuw beleid
           (debat over Hoofstuk IV Ontwikkelingen met budgettaire gevolgen)

De vergadering is live mee te kijken via de website.