Provinciale handen grijpen elkaar in maatschappelijk midden

Gepubliceerd op: 17 november 2023 10:11

De deur van het provinciehuis draait zich een slag in de rondte. Ieder die vanavond vanuit de samenleving binnenstapt voor een ontmoeting met Statenleden, krijgt alle hoeken van de hal te zien. Gelukkig bieden de statafels genoeg ruimte om te gaan zitten. Voor een gemeenschappelijk gesprek met wisselende gezichten.

De Kunstenaarsvereniging Flevoland volgde vanuit het nieuw verleden het Pionierspad richting Lelystad. Ondertussen startten de medewerkers van het Mechanisch Erfgoed Centrum hun motor vanaf een bouwterrein in Dronten. Ondertussen is de Club Direct Omwonenden van Lelystad Airport op hun beurt rechtstreeks afkomstig is uit de achtertuinen van de stad. Omringd door zo'n vijfendertig andere maatschappelijke organisaties zijn zij deze dinsdagavond op het provinciehuis te vinden voor een bijzondere kennismaking met Statenleden en burgerleden. Door heel de hal en de aangrenzende zalen hebben alle deelnemers een eigen tafeltje toegewezen gekregen. Vanaf die standplaats heeft de éën met gulle hand foldertjes en presentatiepapieren opgestapeld, terwijl de ander zijn gasten liever een keur aan gezonde knabbelkeuzes voorschotelt.

Poëtische tafelrede

Nadat de bel voor de eerste ronde heeft geklonken, zoeken de verenigde kunstenaars hun plekje aan de wand van een grote vergaderzaal. Een medewerker van een landschappelijke organisatie neemt nieuwsgierig tegenover hen plaats. "Ik ben over komen lopen," kondigt hij met een knipoog aan. Het gesprek voert de deelnemers via een kronkelig klompenpad langs natuurlijke kruispunten, om dan plotseling ter plekke een onverwachte wending te nemen. Richting het midden van het blankhouten tafelblad dat de bespreking al minutenlang bestendig in balans houdt. Het draagvlak blijkt warempel breed genoeg voor een mooi gedicht. Een poëtische tafelrede wel te verstaan. Met een glimlach neemt dichter Hein Walter zijn bril af. "Dit is een ode aan de tafel. Zal ik 'm voorlezen?" Zodra hij de strofes heeft uitgespeld, reikt hij het papier met plezier aan zijn gasten uit. "Alsjeblieft. Een placemat om mee naar huis te nemen."

Historische machines

Waar kunstenaars zich peinzend bezinnen op welluidende woorden van betekenis, steken de sprekers aan de andere kant van de deur liever hun handen uit de mouwen. Samen stampten ze ongeveer tien jaar geleden het Mechanisch Erfgoed Centrum uit de grond. "En we bouwen uit. Met een nieuwe hal over de geschiedenis van Flevoland en alle machines die daarbij gebruikt zijn," vertelt een vroege veertiger trots. "Zelfs de bestrating is origineel. Van gebroken stenen, net als toen. Elke dag leggen onze vrijwilligers er een paar meter bij." Zijn toehoorder uit de Staten hoort het verhaal met stijgende verbazing aan. "Ik loop toch al een aardig tijdje mee, maar ik heb nog nooit van jullie gehoord," moet ze bekennen. "Misschien moeten we eens een afspraak maken voor een werkbezoek. En in de tussentijd zou ik zeker eens contact zoeken met Visit Flevoland. Die zitten hier ook ergens in de zaal."

Bezorgde buurtbewoners

Ze loopt meteen door voor de volgende ronde, waar een tweetal bezorgde buurtbewoners een turbulent thema ter tafel brengt. "Wij zijn niet tegen de opening van Lelystad Airport, maar we zijn wel terughoudend," laten de leden van de Club Direct Omwonenden Lelystad Airport weten. "Wij willen ervoor zorgen dat het goed wonen blijft en dat er een goede toekomst blijft voor de agrarische bedrijven in de omgeving van Lelystad Airport. Maar zeg eens, hoe denkt u over de uitbreiding?"

Ineengeslagen handen

Terwijl het Statenlid zorgvuldig haar woorden weegt, schrijven de collega's om haar heen ijverig mee in hun eigen gesprekken. Met Monumentenwacht Flevoland, met stichting De Ondersteuning uit Zeewolde bijvoorbeeld en met de coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. Tegen tienen luidt de laatste bel. De tafeltjes worden leeggeruimd en de regenjassen dichtgeritst. Langzaam druppelen de deelnemers ieder de deur weer uit om zich zelfstandig wijd en zijd in de samenleving te verspreiden. Maar de ineengeslagen handen van vanavond geven hen wel een welkom steuntje in de rug. Op weg naar een volgende ontmoeting.