Provinciale Staten vergadert 21 oktober weer digitaal

Gepubliceerd op: 20 oktober 2020 14:25

Op de agenda staan de benoeming van het nieuwe burgerlid Frank de Kruif voor de fractie 50PLUS, de benoeming  vanplaatsvervangend griffier Judith Goudriaan, 5 hamerstukken en de (her)benoeming van Ans Hoenderdos tot lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer.

U kunt thuis meekijken via flevoland.stateninformatie.nl.

TIJDELIJKE WET DIGITAAL VERGADEREN
Digitaal vergaderen is mogelijk dankzij de eerder aangenomen tijdelijke wet digitaal vergaderen. In juli is deze tijdelijke wet verlengd met twee maanden. Dat betekent dat in ieder geval tot 1 november 2020, Provinciale Staten ook digitaal besluiten mag nemen. Lees hier meer over de tijdelijke wet digitaal vergaderen.