Provinciale Staten vergadert vandaag weer digitaal

Gepubliceerd op: 07 oktober 2020 09:50

COMMISSIE EMS DIGITAAL
De commissie EMS gaat op 7 oktober digtaal door. Vanaf 15:30 uur begint de beeldvormende sessie. Op de agenda:

Bestuurlijke vernieuwing
Participatieverordening

U kunt thuis meekijken via stateninformatie.flevoland.nl.

PROVINCIALE STATEN 21 OKTOBER
De Statenvergadering op 21 oktober vindt hoogstwaarschijnlijk ook digitaal plaats. We blijven bekijken of onze aanpak gewijzigd moet worden, gelet op de landelijke ontwikkelingen.

TIJDELIJKE WET DIGITAAL VERGADEREN
Digitaal vergaderen is mogelijk dankzij de eerder aangenomen tijdelijke wet digitaal vergaderen. In juli is deze tijdelijke wet verlengd met twee maanden. Dat betekent dat in ieder geval tot 1 november 2020, Provinciale Staten ook digitaal besluiten mag nemen. Lees hier meer over de tijdelijke wet digitaal vergaderen.