Provinciale Statenvergadering 15 september 2021

Gepubliceerd op: 09 september 2021 14:35

Komende woensdag vergadert Provinciale Staten voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek!
Hier verheugen we ons natuurlijk allemaal erg op!

Omdat het provinciehuis voor publiek nog gesloten is, en er in de vergaderruimtes beperkt capaciteit is in verband met het afstand houden, is het helaas nog niet mogelijk om de vergadering fysiek bij te wonen. De pers kan de vergadering meekijken via een live stream in de hal Statenzaal. Dit omdat de verslaggeving een belangrijk onderdeel is van het democratisch proces, juist nu er geen publiek mogelijk is.

De vergadering is uiteraard wel live mee te kijken via de website van Provinciale Staten.

In verband met de volle agenda beginnen we eerder, namelijk al om 14.00 uur.

Op de agenda

Vragenhalfuurtje?
De fracties kunnen zich nog tot 4 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden voor een vragenhalfuurtje. In dit geval dus tot woensdag, 10.00 uur. Tot nu toe hebben we geen aanmeldingen ontvangen.

Benoemingen:
Aanwijzing adjunct griffier, Bas Peters, tot plaatsvervangend griffier.

Drie hamerstukken:
- Zienswijze bestemming jaarrekening resultaat 2020 en 1e wijziging begroting 2022
- Afvoeren moties
- Wijziging omgevingsverordening Flevoland inzake verbetering op bodemverstoring in grondwaterbeschermingsgebieden

Zes bespreekstukken:
- Procedurevoorstel e-petitie - Stop de kaalslag van het openbaar vervoer in de gemeente Dronten
- Procedurevoorstel e-petitie - Nee, tegen het schrappen en versoberen van buslijnen van en naar Swifterbant
- Aanpassing Reglement van Orde Provinciale Staten
- Instelingsbesluit commissies en procedurecommissie van Provinciale Staten
- Verkenning Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef
- Samenwerkingsafspraken MRA